एम.व्ही.पी. समाजाचे

के. टी. एच. एम. महाविद्यालय

(के.आर.टी. कला, बी.एच. वाणिज्य, ए.एम. विज्ञान महाविद्यालय.)

MVP SAMAJ'S

K.T.H.M. COLLEGE, Nashik

(K.R.T. Arts, B.H. Commerce and A.M. Science College.)

Executive Council

Governing Body :
 

Hon. Shri. Prataprao N. Sonawane (M.P.)

President

Hon. Smt. Nilimatai V. Pawar

Sarchitnis

Hon. Adv. Nitin B. Thakare

Sabhapati
 

Hon. Dr. Sunil U. Dhikle

Chitnis

Hon. Shri. Nanaji N. Dalvi

Upsabhapati
 
Directors :
 
1. Shri. Bhausaheb Laxman Khatale (Igatpuri)
2. Shri. Ravindra Shankar Deore(Kalwan & Surgana)
 
3. Shri. Shirishkumar Vasanrao Kotwal (MLA)(Chandwad)
4. Shri. Shriram Sahadu Shete (Dindori & Peth)
 
5. Shri. Namdeo Nabhaji  Mahale(Nashik Urban)
6. Shri. Diliprao Tukaram More(Niphad)
 
7. Shri. Dilip Raghunath Patil(Nandgaon)
8. Shri. Bharat Manik Kapadnis(Baglan)
 
9. Dr.  Tushar Ramkrishna Shevale (Malegaon)
10. Shri.  Ambadas Balaji Bankar (Yeola)
 
11. Shri. Krushnaji  Ganpat  Bhagat (Sinnar)
12. Dr. Vishram Malji Nikam(Deola)
 
13. Shri. Murlidhar Deoram Patil(Nashik Rural)
14. Shri. Bhausaheb Raghunath Patil (Sevak Director)
 
15. Shri. Nandu Mahadu Kor(Sevak Director)
16. Dr. Ashok Pandurang Pingle(Sevak Director)